ZAGLAVLJA ZA CRTEŽE (SRPS M.A0.040)

• Svaki tehnički crtež mora imati zaglavlje koje služi za upisivanje osnovnih podataka potrebnih za označavanje, razvrstavanje i upotrebu crteža

• Zaglavlje je uokvirani deo površine u donjem desnom uglu crteža

• Osnovni podaci koje mora sadržati zaglavlje su: naziv crteža, razmera, broj crteža, naziv firme u kojoj je crtež izrađen, imena i potpisi osoba odgovornih za crtež

SASTAVNICE (SRPS M.A0.041)

•Sastavnica je popis svih standardnih i nestandardnih delova i materijala koji su potrebni za sastavljanje celine prikazane crtežom

•Kada se sastavnica koristi na crtežu koji ima zaglavlje, tada se ona crta iznad zaglavlja i ispunjava odozdo na gore prema rednom broju pozicija