FORMATI TEHNIČKIH CRTEŽA (SRPS A.A0.104)

• Tehnički crteži se crtaju na formatima hartije određenog odnosa dužine stranica i standardnih veličina

• Korišćenje standardnih formata omogućuje: racionalno korišćenje papira, jednobrazno previjanje, lakše čuvanje u arhivama

• Osnovni format je označen sa A0

• Manji formati se dobijaju polovljenjem većeg formata po dužoj stranici, a njihove oznake su  A1, A2, A3 i A4

Advertisements