Standardizacija je proces stvaranja i primene pravila za sistemski pristup određenoj ljudskoj delatnosti.                                                                                Standard je rezultat standardizacije i njena osnovna delatnost.

Ciljevi standardizacije su:

  1. opšta ekonomičnost
  2. lakše sporazumevanje u procesu rada
  3. bezbedost, zdravlje i zaštita
  4. zaštita interesa potrošača i interesa društva
  5. lakša trgovina itd.
Prema nivou standardi mogu biti:
  1. međunarodni (ISO standardi)
  2. nacionalni (nemački DIN, američki ANSI, srpski SRPS,…)
  3. interni (npr. fabrički standardi)
SRPSKI STANDARDI  
 • Pravila tehničkog crtanja su definisana nacionalnim standardima koji su usklađeni sa međunarodnim standardima ISO(International Standard Organisation)

• Sve industrijski razvijene zemlje imaju nacionalne standarde

• Srpske standarde donosi Institut za standardizaciju Srbije i oni imaju status Zakona koji se mora primenjivati

• Pored oblika, dimenzija, materijala, kvaliteta i ostalih osobina proizvoda, standardima se takođe propisuje način označavanja, izgled tehničke dokumentacije, pakovanje, transport i dr.

• Oznake srpskih standarda počinju skraćenicom SRPS

Srpski standardi se označavaju prema sledećoj strukturi:

Najznačajniji SRPS standardi za tehničko crtanje:

Advertisements