Projiciranje ravanskih geometrijskih slika

Ravanskim slikama nazivaju se slike čije sve tačke leže u istoj ravni. Dele se na pravolinijske (poligoni) i krivolinijske (krug, elipsa,…). Projiciranje ravanskih slika svodi se na projiciranje karakterističnih tačaka. Spajanjem projekcija tih tačaka odgovarajućim redom dobijaju se projekcije ravanske slike.
Nastavite sa čitanjem

Advertisements

Tipovi i debljine linija

TIPOVI I DEBLJINE LINIJA (SRPS A.A0.110)

  • Standardom su propisane vrste linija koje se mogu upotrebljavati u mašinskom tehničkom crtanju

 • Svaka linija ima svoj naziv, oznaku, tačno propisan oblik, debljinu i primenu

 • Na crtežima se koriste dve debljine linija čiji je odnos 2:1

 • Standardne debljine linija su: 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1,0; 1,4 i 2,0 mm

Nastavite sa čitanjem

Zaglavlja i sastavnice

ZAGLAVLJA ZA CRTEŽE (SRPS M.A0.040)

• Svaki tehnički crtež mora imati zaglavlje koje služi za upisivanje osnovnih podataka potrebnih za označavanje, razvrstavanje i upotrebu crteža

• Zaglavlje je uokvirani deo površine u donjem desnom uglu crteža

• Osnovni podaci koje mora sadržati zaglavlje su: naziv crteža, razmera, broj crteža, naziv firme u kojoj je crtež izrađen, imena i potpisi osoba odgovornih za crtež

Nastavite sa čitanjem